Речник на Патриарх Евтимий
евтѵхевъ  
евтѵхевъ прил притеж. от ЛИ (1) Евтихиев – който се отнася до Евтихий (378 – ок. 454), създател на евтихианската ерес и привърженик на монофизитството. И єутихїево и дїоскоровѡ ꙁлославїе прѣемше , приложенїе неъстивыⷯ велѣнїи оудръжасте ИМ 168 v .21.