Речник на Патриарх Евтимий
епиватъ  
епиватъ м МИ (5) ) Епиват – град в Тракия на Мраморно море, родното място на св. Петка Българска. Кто блг͠ѡдѣанїа и ꙁастѫпленїа и прⷣѣстателства . ꙗже вь епїватѡⷯ . ꙗже вь Ѳракїи . трънѡвѣ же и мисїи , и далматїи Петк 74 v .7. ѿ͠ьствѡ же мое се єпивате ꙁовомое , идеⷤ вы н͠нѣ жительствꙋете Петк 79 r .25. и тꙋ абїе посла вьсеѡс͠щеннагѡ марка , миⷮропѡлита сѫща великаагѡ прѧслава съ мнѡгоѫ ьстїѫ, вь еже прїнести тѣлѡ прпⷣбныѫ ѿ єпїватъ вь славныи грⷣа трїнѡвъ Петк 80 v .10. Същото МИ в Петк 75v.3 78r.18.