Речник на Патриарх Евтимий
елканъ  
елканъ м ЛИ (1) Елкан – баща на старозаветния пророк Самуил, съвременник на царете Саул и Давид. ѿц͠ь оубо дорѡѳеи нарицааше се, м͠ти же, єѵсевїа • ꙗкоже дроугыи єлкана съ анною иже древл мл͠твою самоуила рожⷣьше и неплодни соуще Нед 604 v .39.