Речник на Патриарх Евтимий
еладавъ  
еладавъ м ЛИ (1) Елиа(да)в или Ахолиав – библейско лице, надарено от Бога да помага заедно с Веселеил при изработването на скинията (Изхб 31:6, 35: 34–35). По мнѡгыих же родѡх и родѡх избра мѫжа два, Веселеила глаголѧ и Еллїадава, и благослови их иоупрѣмѫдри и повелѣ рѫкотворенаа създати въ памѧть родѡмь их ЙП 193.10