Речник на Патриарх Евтимий
елеоньскъ  
елеоньскъ -ꙑ прил притеж. МИ (1) Елеонски, който се отнася до Елеон. Къ вьстокѡмꙿ же на єлеѡнꙿскоую въꙁьшъⷣши гѡроу, ѿ неже ѡблакѡⷨ г͠ь на н͠бса въꙁеть бысть, и тамо ъстноу сътвори цр͠ковꙿ Конст 434 r .17.