Речник на Патриарх Евтимий
ектенꙗ  
ектенꙗ -ѩ ж (4) ) Ектения. В богослужението – поредица от кратки молитвени прошения, произнасяни протяжно. Таже ектенїѧ малаѧ Яков 309.29 По а꙯ антифонѣ ектенїѧ малаѧ Яков 310.2 По в꙯-мъ антиѳонѣ ектенїѧ малаѧ Яков 310.4 Същото значение в Яков 314.1.