Речник на Патриарх Евтимий
евстат  
евстат -ꙗ м ЛИ (1) Евстатий – български архиепископ в Охрид, споменат в житието  на Иларион Мъгленски.  въ видѣнїи с͠таа прⷣѣставь б͠ца иже въ ѡхрїдѣ блъгарскомꙋ тогда архїепкⷭпꙋ . єѵстаѳїеже бѣ томꙋ проꙁванїе . и таковаа къ нмоу провѣща ИМ 163 v .13.