Речник на Патриарх Евтимий
еврѣ  
еврѣ -ѣꙗ м мн (3) Евреи. Слышите оубо и павла великаагѡ глю͠ща къ євреѡⷨ ИМ 165 v .20. И по семь въꙁакони, ѿноудь євреѡмь хрїстїанина не имѣти раба. нъ въсакоу свободоу томоудаати Конст 436 r .20. Дїакѡнъ: Прѣмѫдрѡст(ь). Чьтецъ: Къ Еѵреѡм или къ Римлѣнѡм ЛЙЗ 292.24