Речник на Патриарх Евтимий
еванг҄елстъ  
еванг҄елстъ м (8) ) Евангелист, съставител на евангелие [всеки един от четиримата апостоли: Матей, Марко, Лука,Йоан]. таже свѣтлѣ и ꙗвлннѣ єѵⷢлистꙋ маⷮѳеꙋ гл͠ющꙋ ИМ 165 r .23. Благослови, владыко, еѵаг͠гелиста, имѧ рек емоу ЛЙЗ 293.17 Еще приносим тисловеснѫѧ сиѫ слꙋжбѫ ѡ иже въ вѣрѣ почившїих прѣѡтцех, отцех, патрїархѡх, пророкѡх, апостолѡх, еѵаг͠гелїстох, мѫченикѡх и ѡ въсѣком доусѣ, въ вѣрѣскончавшїим сѧ СЙЗ 369.16 Същото значение и в ЙР 21.19 ИМ 167v.6 167v.8 170r.28 ЛЙЗ 293.19.