Речник на Патриарх Евтимий
е꙯  
е꙯ числ ред (10) Числен знак. В кир. и кир. издания на ст. паметници е҃ = 5. пѧтꙑ Пети. и въ цр͠кви иже въ имѧ тѡⷢ съꙁданнои тыѧ полѡжи . в лⷮѣ ҂ѕ҃ х҃ ⸱ (с҃) є҃ ⸱ індїктїонъ . є҃ ⸱ ЙР 23.3 Слава, глас е꙯. Теоф 260.17 На прьвой каѳизмѣ сѣдален глас е꙯подобен Теоф 262.15 Същата числова стойност и в Теоф 267.28. //В състава на сл. числ. и въ цр͠кви иже въ имѧ тѡⷢ съꙁданнои тыѧ полѡжи . в лⷮѣ ҂ѕ҃ х҃ ⸱ (с҃) є҃ ⸱ індїктїонъ . є҃ ⸱ ЙР 23.3 Понеже въправилох свѧтых ѡт(ь)цъ ѡбрѣтаем мѫжьскꙋ полоу ѡт выше е͠і лѣт расѫждати ꙗже ѡ блѫдѣ съгрѣшенїа, ѡбрѣтаем же нынѣ, ꙗко не оу дорастъше въ връстѫ толикѫ і͗еще II Никод . 221.2 Сѫт бо нѣцїи въ юных, ѡт топлаго растворенїа подвижеми, не тъчїѧ ѡт д͠і-го или е͠і-го лѣт,нѫ ѡт тринадесѧтаго и ѡт в͠і-го къ истицанїю ѡт єст(ь)ства понѫждаемы II Никод . 222.10. Същата числова стойност и във II Никод 222.16.