Речник на Патриарх Евтимий
атекнне  
атекнне ср неизм (1) Безплодие. метежоу мнѡгоу на въсе нападшоу, насилїю бо мнѡгоу въставшоу ради атекнине, сирѣь ради беседїа Конст 436r.14