Речник на Патриарх Евтимий
асꙗ  
асꙗ ж МИ (2) Азия, римска провинция в западната част на Мала Азия. ѿ въсѣцѣхь цр͠кѡвь єврѡпїе г͠лю въсе. ливїе же и асїе въ коупь съхождаахоу се б͠жїи с͠тл Конст 430r.23 нъ ниже скѵ̈ѳїискаа ѻстаноу страна. пѻнꙿть же и галатїа и памфїлїа • каппадѡкїа же и асїа и фрїгїа. нъ и ѳрак и макдонꙗне Конст 430r.28