Речник на Патриарх Евтимий
архстратгъ  
архстратгъ м (1) Върховен военачалник. По семь и въсеъстныи храмь въ име с͠тые прѣмоудрѡсти... По томь ъстнаго архїстратига михаила, въ анаплѣ, и въ сѡсѳени Конст 429r.29