Речник на Патриарх Евтимий
ар  
ар -ꙗ м ЛИ (6) Арий, александрийски презвитер, живял през ІІІ-ІV в. проклинати же въсе єретикы. арїа г͠лю и евнѻмїа • савелїа же и македонїа. аполинарїа и ѻригена, и съписанїа ихь ИМ 164r.13 Бжⷭтвномоу ꙋбѡ кѡнстантиноу ѻ бл͠гоъстїи и ѻ цр͠кѡвныⷯ оупражнꙗющоу се вещехь, бѣсѡванїа равноименны и арїе въ алеѯандрїи на Х͠авъꙁбѣси се Конст 429r.37 арїе же на врѣме нѣколико оумлъкноувь, пакы множаишїи подвиѕааше метежь Конст 429v.37 Същото име и в Конст 429v.22 429v.9 430v.36.