Речник на Патриарх Евтимий
аравте  
аравте м мн (1) Араби. мнѡѕи бесисльни нароитыⷯ людїи нарѡды, въ ієрлⷭмь сътѣкаахоу се... сѵ̈рїа же въса и месѡпотамїа. фїнїкꙗне и аравїте и съ ними ипалестинꙗне Конст 436v.30