Речник на Патриарх Евтимий
аполонъ  
аполонъ м ЛИ (2) Аполон, бог от древногръцкия пантеон. и г͠ла къ неи. тако ми великаго асклипїа и апѡлона д͠вце Нед 606v.22 Соудїи рее. асклипїе • єрми тръвеликыи • и апѡлонь • и дїе. и дїонѵсь, и проїи по редоу Нед 606v.39