Речник на Патриарх Евтимий
аполнар  
аполнар -ꙗ м ЛИ (1) Аполинарий Лаодикийски, живял през ІV в., обявен за еретик на Вториявселенски събор. проклинати же въсе єретикы. арїа г͠лю и евнѻмїа • савелїа жеи македонїа. аполинарїа и ѻригена, и съписанїа ихь ИМ 164r.14