Речник на Патриарх Евтимий
антмсъ  
антмсъ м (3) Осветен плат, който се разстила върху престола по време на литургията. Молитва ѡ вѣрных пръваа по еже прострѣти антимисꙿ СЙЗ 362.27 Молитва ѡ вѣрных пръваа по еже прострѣти антїмисꙿ ЛОглаш 375.4 Развиваеть антимисъ Яков 315.10