Речник на Патриарх Евтимий
анктъ  
анктъ м ЛИ (1) Аникита, светец, живял през ІІІ-ІV в., пострадал за вярата при император Диоклетиан. дїоклитїанꙿ же по вънгда мнѡго моуити ст͠го фѡтїа и анїкита, б͠гопоустнымь гнѣвѡⷨ тѣло егораꙁдроблно быⷭ • Конст 425v.11