Речник на Патриарх Евтимий
анаплъ  
анаплъ м МИ (1) Анапл, местност в Константинопол. Таже с͠тго мⷱнкаагаѳѡника • По семь ст͠го мины • По томь ъстнаго архїстратига михаила,въ анаплѣ, и въ сѡсѳени Конст 429r.30