Речник на Патриарх Евтимий
амврскъ  
амврскъ -ꙑ прил от МИ (2) Амврийски, мамрийски. дѫбъ амврскъ Амврийският, мамрийският дъб. и тамо дѫбъ велеи по древнеемꙋ онѡмꙋ авраамꙋ обрⷮѣ, въселѣет сѧ въ нь. нѫ ѻнъ ꙋбѡ поⷣамврїискыимъ ЙР 12.30 въ оудѡли прⷪрка іеремїе. и на истоницѣ сїлѡамли. и с͠тѣмь лиѳѡстратѣ с͠тымь кѵ̈роу іѡанноу храмь. и оу доуба амꙿврїиска. и на селѣскоуделнии Конст 435r.3