Речник на Патриарх Евтимий
амвонъ  
амвонъ м (3) Издигната площадка в църквата пред Царските врата, откъдето се четат Евангелието ипоучителни слова и се пеят църковни песнопения. Амвон. Бл͠женыи же патрїархь макарїе въꙁьшъⷣ на амвѡнь, ꙗвлна того въсѣмь покаꙁа Конст 434r.3 Молитва за амвонѡмъ СВВ 401.25 Молитва за амвонѡм възглашаема ЛОглаш 389.1