Речник на Патриарх Евтимий
алллоуꙗ  
алллоуꙗ междум (3) Възглас в християнското богослужение със значение ‘хвалете Господа’. Аще ли же вы Христовы, оубо сѣме Авраамле есте вѣрою, по ѡбѣтованїю наслѣдници. Аллилꙋїа. Теоф 277.8 Чьтець: Аллїлоуїа,ѱалѡм Дав(и)довь. ЛЙЗ 292.27 Съ вѣроѫ и съ страхѡмъ пристѫпимъ, да причѧстници жизнивѣчнѣй бѫдемъ, аллїлоуїа. СВВ 398.16