Речник на Патриарх Евтимий
александрꙗ  
александрꙗ ж МИ (2) Александрия, град. и арїе въ алеѯандрїи на Х͠а въꙁбѣси се Конст 429r.37 Сїа б͠голюбьꙁнѣишїи цр͠ь написавь, въ алеѯандрїꙋ ѿпоусти. Конст 429v.36