Речник на Патриарх Евтимий
аеръ  
аеръ м (6) Голямата потривка за богослужебните съдове дискос и потир. И свѧщенник, въземꙿ аеръ, полагаеть его на лѣвое рамо дїакѡноу ЛЙЗ 296.5 Аер же въземь ѡт рамена дїакѡноу и покадивь тъ, тако дръжѫщоу кадилѡ дїакѡноу, покрываеть съ нимь свѧтаа ЛЙЗ 296.25 оударивь по малоу трїщи въ дїскосъ и цѣловавь, полагаеть тѫ съ аерѡм ЛЙЗ 298.28 Същото значение и в ЛЙЗ 288.18 298.17 298.24.