Речник на Патриарх Евтимий
агнѧ  
агнѧ -агнѧте ср (1) Агне, агне. и бѣ съ нимъ въ пꙋстыни ꙗкоже агнѧ неꙁлобиво истинныимъ пастыремъ пасѡмо ЙР 10.12 .