Речник на Патриарх Евтимий
авелъ  
авелъ м ЛИ (1) Авел, по-малкият син на Адам и Ева. ꙗкоже агнѧ неꙁлобиво истинныимъ пастыремъ пасѡмо, ꙗкоже дрꙋгыи авелъ или исаак ЙР 10.13