Речник на Патриарх Евтимий

Р Е Ч Н И К
НА СЪЧИНЕНИЯТА НА ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ
(ПРЕДВАРИТЕЛНА КОНЦЕПЦИЯ)

УВОД


За живота и делото на Евтимий Търновски, последен патриарх на Второто българско царство, знаем твърде малко. Не знаем кога точно е роден, не знаем къде и кога е напуснал този свят. Затова в литературата можем да срещнем като дата на неговото рождение годините 1320-1330 или 1325, 1327, а за година на неговата смърт се посочват 1402, 1404, 1405, предполагаемото място е Бачковският манастир. Не знаем и светското му име, нито какво образование е получил и къде е приел монашески сан. Предполага се, че произхожда от знатен търновски род, спорен си остава въпросът за неговата роднинска връзка с рода Цамблак. Замонашил се е вероятно в средата на ХІV в. и е бил един от първите ученици на Теодосий Търновски в манастира “Св. Богородица” в Килифаревската планина, превърнал се в голям книжовен център през последните години на Второто българско царство. Издигнал се до пръв помощник на своя учител, Евтимий през 1363 г. заминава със своя учител в Константинопол, където остава до 1365 г., пребивавайки в манастира “Св. Мамант” и Студийския манастир.