Исторически речник
расѫждат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
расѫждатрасѫждаѭ, расѫждаѫ, расѫждаѧ, расѫждаюрасѫждаш, расѫждаеш, расѫждаашрасѫждатъ, расѫждаетъ, расѫждаатъ, расѫждать, расѫждаеть, расѫждаать, расѫждат, расѫждает, расѫждаатрасѫждамъ, расѫждаемъ, расѫждаамъ, расѫждамь, расѫждаемь, расѫждаамь, расѫждам, расѫждаем, расѫждаам, расѫждамо, расѫждаемо, расѫждааморасѫждате, расѫждаете, расѫждаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
расѫждаѭтъ, расѫждаѫтъ, расѫждаѧтъ, расѫждаютъ, расѫждаѭть, расѫждаѫть, расѫждаѧть, расѫждають, расѫждаѭт, расѫждаѫт, расѫждаѧт, расѫждаютрасѫждавѣ, расѫждаевѣ, расѫждаавѣрасѫждата, расѫждаета, расѫждаатарасѫждате, расѫждаете, расѫждаатерасѫждарасѫжда
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
расѫждамъ, расѫждамь, расѫждамрасѫждатерасѫждавѣрасѫждатарасѫждахъ, расѫждахь, расѫждахрасѫжда
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
расѫждарасѫждахомъ, расѫждахомь, расѫждахом, расѫждахмꙑрасѫждастерасѫждашѧ, расѫждашѫ, расѫждаша, расѫждаше, расѫждахѫрасѫждаховѣрасѫждаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
расѫждастерасѫждаахъ, расѫждахъ, расѫждаахь, расѫждахь, расѫждаах, расѫждахрасѫждааше, расѫждашерасѫждааше, расѫждашерасѫждаахомъ, расѫждахомъ, расѫждаахомь, расѫждахомь, расѫждаахом, расѫждахомрасѫждаашете, расѫждашете, расѫждаасте, расѫждасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
расѫждаахѫ, расѫждахѫ, расѫждаахѹ, расѫждахѹрасѫждааховѣ, расѫждаховѣрасѫждаашета, расѫждашета, расѫждааста, расѫждастарасѫждаашете, расѫждашете, расѫждаасте, расѫждасте
расѫждат -расѫждаѭ -расѫждаш несв 1. Съдя, преценявам (аще б)хомъ себе расѫжда(л) Е 15б 8—9 2. Обяснявам, тълкувам лце ѹбо нбс ѹмѣете расѫждат. а ꙁнаменѣ врѣменемь не можете М Мт 16.3 Изч М З Е Гр διακρίνω Нвб разсуждавам книж остар ОА ВА разсъждавам, разсъждам диал ОА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР