Исторически речник
растещ сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
растещ сѧрастекѫ, растекѹрастеешрастеетъ, растееть, растеетрастеемъ, растеемь, растеем, растееморастеете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
растекѫтъ, растекѹтъ, растекѫть, растекѹть, растекѫт, растекѹтрастеевѣрастеетарастеетерастьц, растъцрастьц, растъц
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
растьцѣмъ, растъцѣмъ, растьцѣмь, растъцѣмь, растьцѣм, растъцѣмрастьцѣте, растъцѣтерастьцѣвѣ, растъцѣвѣрастьцѣта, растъцѣтарастѣхъ, растекохъ, растѣхь, растекохь, растѣх, растекохрастее
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
растеерастѣхомъ, растекохомъ, растѣхомь, растекохомь, растѣхом, растекохом, растекохмꙑрастѣсте, растекостерастѣшѧ, растекошѧ, растѣшѫ, растекошѫ, растѣша, растекоша, растѣше, растекоше, растекохѫрастѣховѣ, растекоховѣрастѣста, растекоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
растѣсте, растекостерастеаахъ, растеахъ, растеѣхъ, растеаахь, растеахь, растеѣхь, растеаах, растеах, растеѣх, растеѧхъ, растеѧхь, растеѧхрастеааше, растеаше, растеѣше, растеѧшерастеааше, растеаше, растеѣше, растеѧшерастеаахомъ, растеахомъ, растеѣхомъ, растеаахомь, растеахомь, растеѣхомь, растеаахом, растеахом, растеѣхом, растеѧхомъ, растеѧхомь, растеѧхомрастеаашете, растеашете, растеѣшете, растеаасте, растеасте, растеѣсте, растеѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
растеаахѫ, растеахѫ, растеѣхѫ, растеаахѹ, растеахѹ, растеѣхѹ, растеѧхѹрастеааховѣ, растеаховѣ, растеѣховѣ, растеѧховѣрастеаашета, растеашета, растеѣшета, растеааста, растеаста, растеѣста, растеѧстарастеаашете, растеашете, растеѣшете, растеаасте, растеасте, растеѣсте, растеѧсте
растещ сѧ -растекѫ сѧ -растееш сѧ св Разтека се, потека  подъпалт мѹ рѣво  ребра. доньжде пльть мѹ акꙑ воскъ съжежена бꙑвъш растеетъ сꙙ С 153.3 Изч С Гр ἀπορρέω Нвб разтека се ОА ВА НТ НГер БТР ДА