Исторически речник
распадат сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
распадат сѧраспадаѭ, распадаѫ, распадаѧ, распадаюраспадаш, распадаеш, распадаашраспадатъ, распадаетъ, распадаатъ, распадать, распадаеть, распадаать, распадат, распадает, распадаатраспадамъ, распадаемъ, распадаамъ, распадамь, распадаемь, распадаамь, распадам, распадаем, распадаам, распадамо, распадаемо, распадаамораспадате, распадаете, распадаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
распадаѭтъ, распадаѫтъ, распадаѧтъ, распадаютъ, распадаѭть, распадаѫть, распадаѧть, распадають, распадаѭт, распадаѫт, распадаѧт, распадаютраспадавѣ, распадаевѣ, распадаавѣраспадата, распадаета, распадаатараспадате, распадаете, распадаатераспадараспада
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
распадамъ, распадамь, распадамраспадатераспадавѣраспадатараспадахъ, распадахь, распадахраспада
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
распадараспадахомъ, распадахомь, распадахом, распадахмꙑраспадастераспадашѧ, распадашѫ, распадаша, распадаше, распадахѫраспадаховѣраспадаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
распадастераспадаахъ, распадахъ, распадаахь, распадахь, распадаах, распадахраспадааше, распадашераспадааше, распадашераспадаахомъ, распадахомъ, распадаахомь, распадахомь, распадаахом, распадахомраспадаашете, распадашете, распадаасте, распадасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
распадаахѫ, распадахѫ, распадаахѹ, распадахѹраспадааховѣ, распадаховѣраспадаашета, распадашета, распадааста, распадастараспадаашете, распадашете, распадаасте, распадасте
распадат сѧ -распадаѭ сѧ -распадаш сѧ несв 1. Разпадам се, разцепвам се, разтрошавам се на парчета  се катапетаꙁма црковьнаа раꙁдъра сѧ съ въшьнѣаго краѣ. до нжьнѣаго на двое.  ꙁемⷧѣ потрѧсе сѧ.  каменіе распадааше сѧ А Мт 27.51 лꙿма ждове неьст се велко сътворшꙙ. сего бо дѣл҄ьма  жестоко камен сꙙ распадааше. да ѹвѣдꙙтъ. ꙗко тъ стъ дѹховьнꙑ  жвъ камꙑкꙿ С 485.15 2. Разпадам се на части, пръскам се въ асъ же прьвꙑ ношт. съклѣштаахѫ сꙙ отъ стѹден ст.  тѣло мъ распадааше сꙙ С 76.22 Изч А С Гр σχίζομαι διαρρήγνυμαι Вж. при распаст сѧ Нвб