Исторически речник
раꙁболѣнь  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
раꙁболѣн, раꙁболѣньраꙁболѣнꙗ, раꙁболѣна, раꙁболѣньꙗраꙁболѣню, раꙁболѣнѹ, раꙁболѣньюраꙁболѣнмь, раꙁболѣньмь, раꙁболѣнмъ, раꙁболѣньмъ, раꙁболѣнмь, раꙁболѣнмъраꙁболѣн, раꙁболѣнь, раꙁболѣнраꙁболѣнꙗ, раꙁболѣна, раꙁболѣньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
раꙁболѣн, раꙁболѣнь, раꙁболѣнераꙁболѣнмъ, раꙁболѣньмъ, раꙁболѣнмь, раꙁболѣньмь, раꙁболѣнмъ, раꙁболѣнмь, раꙁболѣномъ, раꙁболѣнамъраꙁболѣн, раꙁболѣнь, раꙁболѣн, раꙁболѣнмраꙁболѣнхъ, раꙁболѣньхъ, раꙁболѣнхь, раꙁболѣньхь, раꙁболѣнхъ, раꙁболѣнхьраꙁболѣн, раꙁболѣньраꙁболѣню, раꙁболѣнѹ, раꙁболѣнью
NnDu
раꙁболѣнма, раꙁболѣньма, раꙁболѣнма, раꙁболѣнма
раꙁболѣнь -ꙗ ср Разболяване, заболяване многашꙿд же  нѣкꙑѧ отъ братѧ хотꙙштꙙѧ ѹмрѣт. особь когождо прѣжде раꙁболѣньꙗ. прꙁꙑваѧ глааше. ꙙдо попц сꙙ о дѹш сво С 569.27 Изч С Нвб Срв разболяване ОА НГер ЕтМл АР