Исторически речник
домовтъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
домовтъ, домовтьдомовтадомовтѹдомовтъ, домовтьдомовтадомовтомь, домовтомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
домовтѣдомовте, домовтꙑдомовтдомовтъ, домовтьдомовтомъ, домовтомьдомовтꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
домовтꙑдомовтѣхъ, домовтѣхьдомовтадомовтѹдомовтомадомовто
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
домовтадомовтѹдомовтодомовтадомовтомь, домовтомъдомовтѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
домовтадомовтъ, домовтьдомовтомъ, домовтомьдомовтадомовтꙑдомовтѣхъ, домовтѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
домовтѣдомовтѹдомовтомадомовтадомовтꙑ, домовтѫдомовтѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
домовтѫ, домовтѹдомовтоѭ, домовтоѫ, домовтоѧ, домовтоюдомовтѣдомовтꙑдомовтъ, домовтьдомовтамъ, домовтамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
домовтꙑдомовтамдомовтахъ, домовтахьдомовтѣдомовтѹдомовтама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
домовтꙑ, домовтꙑ, домовтодомовтаго, домовтаего, домовтааго, домовтаго, домовтого, домовтога, домовтгодомовтѹмѹ, домовтѹемѹ, домовтѹѹмѹ, домовтѹмѹ, домовтоомѹ, домовтомѹ, домовтоѹмѹ, домовтмѹдомовтꙑ, домовтꙑ, домовтодомовтаго, домовтаего, домовтааго, домовтаго, домовтого, домовтога, домовтгодомовтꙑмь, домовтꙑмь, домовтꙑмъ, домовтꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
домовтѣмь, домовтѣемь, домовтѣѣмь, домовтѣамь, домовтѣмь, домовтѣмъ, домовтѣемъ, домовтѣѣмъ, домовтѣамъ, домовтѣмъ, домовтомь, домовтомъдомовтꙑ, домовтꙑ, домовтодомовтдомовтꙑхъ, домовтꙑхъ, домовтꙑхь, домовтꙑхь, домовтѣхъ, домовтѣхьдомовтꙑмъ, домовтꙑмъ, домовтꙑмь, домовтꙑмь, домовтѣмъ, домовтѣмьдомовтꙑѧ, домовтꙑꙗ, домовтꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
домовтꙑм, домовтꙑмдомовтꙑхъ, домовтꙑхъ, домовтꙑхь, домовтꙑхьдомовтаꙗ, домовтаа, домовтаѣдомовтѹю, домовтоюдомовтꙑма, домовтꙑмадомовто, домовтое
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
домовтаго, домовтаего, домовтааго, домовтаго, домовтого, домовтога, домовтгодомовтѹмѹ, домовтѹемѹ, домовтѹѹмѹ, домовтѹмѹ, домовтоомѹ, домовтомѹ, домовтоѹмѹ, домовтмѹдомовто, домовтоедомовтаго, домовтаего, домовтааго, домовтаго, домовтого, домовтога, домовтгодомовтꙑмь, домовтꙑмь, домовтꙑмъ, домовтꙑмъдомовтѣмь, домовтѣемь, домовтѣѣмь, домовтѣамь, домовтѣмь, домовтѣмъ, домовтѣемъ, домовтѣѣмъ, домовтѣамъ, домовтѣмъ, домовтомь, домовтомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
домовто, домовтоедомовтаꙗ, домовтаа, домовтаѣ, домовтаѧдомовтꙑхъ, домовтꙑхъ, домовтꙑхь, домовтꙑхь, домовтѣхъ, домовтѣхьдомовтꙑмъ, домовтꙑмъ, домовтꙑмь, домовтꙑмь, домовтѣмъ, домовтѣмьдомовтаꙗ, домовтаа, домовтаѣ, домовтаѧдомовтꙑм, домовтꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
домовтꙑхъ, домовтꙑхъ, домовтꙑхь, домовтꙑхьдомовтѣдомовтѹю, домовтоюдомовтꙑма, домовтꙑмадомовтаꙗ, домовтаа, домовтаѣ, домовтаѧдомовтꙑѧ, домовтꙑꙗ, домовтѫѭ, домовтꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
домовтѣ, домовтодомовтѫѭ, домовтѹю, домовтоѭ, домовтоюдомовтѫѭ, домовтоѫ, домовтоѧ, домовтоюдомовтѣдомовтꙑѧ, домовтꙑꙗ, домовтꙑедомовтꙑхъ, домовтꙑхъ, домовтѣхъ, домовтꙑхь, домовтꙑхь, домовтѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
домовтꙑмъ, домовтꙑмъ, домовтѣмъ, домовтꙑмь, домовтꙑмь, домовтѣмьдомовтꙑѧ, домовтꙑꙗ, домовтꙑедомовтꙑм, домовтвꙑмдомовтꙑхъ, домовтꙑхъ, домовтꙑхь, домовтꙑхьдомовтѣдомовтѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
домовтꙑма, домовтꙑмадомовтѣ, домовтѣшдомовтѣшадомовтѣшѹ, домовтѣшюдомовтѣдомовтѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
домовтѣшемь, домовтѣшемъдомовтѣшдомовтѣдомовтѣше, домовтѣшдомовтѣшь, домовтѣшъдомовтѣшемъ, домовтѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
домовтѣшѧдомовтѣшдомовтѣшхъ, домовтѣшхьдомовтѣшадомовтѣшѹ, домовтѣшюдомовтѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
домовтѣе, домовтѣ, домовтѣшедомовтѣшадомовтѣшѹ, домовтѣшюдомовтѣе, домовтѣ, домовтѣшедомовтѣшадомовтѣшемь, домовтѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
домовтѣшдомовтѣе, домовтѣдомовтѣша, домовтѣшдомовтѣшь, домовтѣшъдомовтѣшемъ, домовтѣшемьдомовтѣша, домовтѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
домовтѣшдомовтѣшхъ, домовтѣшхьдомовтѣшдомовтѣшѹ, домовтѣшюдомовтѣшемадомовтѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
домовтѣшѧ, домовтѣшѫ, домовтѣшедомовтѣшдомовтѣшѫ, домовтѣшѧ, домовтѣшѹдомовтѣшеѭ, домовтѣшеѫ, домовтѣшеѧ, домовтѣшеюдомовтѣшдомовтѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
домовтѣшѧ, домовтѣшѫ, домовтѣшедомовтѣшь, домовтѣшъдомовтѣшамъ, домовтѣшамьдомовтѣшѧ, домовтѣше, домовтѣшѫдомовтѣшамдомовтѣшахъ, домовтѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
домовтѣшдомовтѣшѹ, домовтѣшюдомовтѣшамадомовтѣ, домовтѣшдомовтѣшаго, домовтѣшаего, домовтѣшааго, домовтѣшагодомовтѣшѹмѹ, домовтѣшѹемѹ, домовтѣшѹѹмѹ, домовтѣшѹмѹ, домовтѣшюмѹ, домовтѣшюемѹ, домовтѣшюѹмѹ, домовтѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
домовтѣдомовтѣшаго, домовтѣшаего, домовтѣшааго, домовтѣшагодомовтѣшмь, домовтѣшмь, домовтѣшмъ, домовтѣшмъдомовтѣшмь, домовтѣшмь, домовтѣшмъ, домовтѣшмъдомовтѣдомовтѣше, домовтѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
домовтѣшхъ, домовтѣшхъ, домовтѣшхь, домовтѣшхьдомовтѣшмъ, домовтѣшмъ, домовтѣшмьдомовтѣшѧѧ, домовтѣшее, домовтѣшѫѫдомовтѣшм, домовтѣшмдомовтѣшхъ, домовтѣшхъ, домовтѣшхьдомовтѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
домовтѣшѹю, домовтѣшююдомовтѣшма, домовтѣшмадомовтѣе, домовтѣ, домовтѣшее, домовтѣшедомовтѣшаго, домовтѣшаего, домовтѣшааго, домовтѣшагодомовтѣшѹмѹ, домовтѣшѹемѹ, домовтѣшѹѹмѹ, домовтѣшѹмѹ, домовтѣшюмѹ, домовтѣшюемѹ, домовтѣшюѹмѹ, домовтѣшюмѹдомовтѣе, домовтѣ, домовтѣшее, домовтѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
домовтѣшаго, домовтѣшаего, домовтѣшааго, домовтѣшагодомовтѣшмь, домовтѣшмь, домовтѣшмъ, домовтѣшмъдомовтѣшмь, домовтѣшмь, домовтѣшмъ, домовтѣшмъдомовтѣе, домовтѣ, домовтѣшее, домовтѣшедомовтѣшаꙗ, домовтѣшаѣ, домовтѣшаѧдомовтѣшхъ, домовтѣшхъ, домовтѣшхь, домовтѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
домовтѣшмъ, домовтѣшмъ, домовтѣшмьдомовтѣшаꙗ, домовтѣшаѣ, домовтѣшаѧдомовтѣшм, домовтѣшмдомовтѣшхъ, домовтѣшхъ, домовтѣшхьдомовтѣшдомовтѣшѹю, домовтѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
домовтѣшма, домовтѣшмадомовтѣшꙗ, домовтѣшѣ, домовтѣшаꙗдомовтѣшѧѧ, домовтѣшѧѩ, домовтѣшѫѫ, домовтѣшаѧ, домовтѣшее, домовтѣшеѥдомовтѣшдомовтѣшѫѫ, домовтѣшѫѭ, домовтѣшѧѧ, домовтѣшѧѩ, домовтѣшююдомовтѣшѫѫ, домовтѣшѫѭ, домовтѣшѧѧ, домовтѣшѧѩ, домовтѣшюю, домовтѣшеѭ, домовтѣшеѫ, домовтѣшеѧ, домовтѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
домовтѣшдомовтѣшꙗ, домовтѣшѣдомовтѣшѧѧ, домовтѣшѧѩ, домовтѣшѫѫ, домовтѣшаѧ, домовтѣшее, домовтѣшеѥдомовтѣшхъ, домовтѣшхъ, домовтѣшхь, домовтѣшхьдомовтѣшмъ, домовтѣшмъ, домовтѣшмь, домовтѣшмьдомовтѣшѧѧ, домовтѣшѧѩ, домовтѣшѫѫ, домовтѣшаѧ, домовтѣшее, домовтѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
домовтѣшм, домовтѣшмдомовтѣшхъ, домовтѣшхъ, домовтѣшхь, домовтѣшхьдомовтѣшдомовтѣшѹю, домовтѣшююдомовтѣшма, домовтѣшма
домовтъ -ꙑ прил Заможен, имотен, домовит лкъ бѣ домовтъ ꙇже насад вноградъ ꙇ оплотомъ і оград. ꙇ скопа вь немь толо. ꙇ соꙁъда въ немъ стлъпъ. ꙇ въдастꙑ дѣлателемъ.  отде М Мт 21.33 ЗI А СК Б вьсѣкъ кънжнънкъ наѹь сѧ цсрствю нбскѹмѹ. подобенъ естъ лвкѹ домовтѹ. ꙇже ꙁностъ отъ съкровща своего нова і ветъхаа М Мт 13.52 З А СК подобъно естъ цсрстве небеское. лвкѹ домовтѹ. ꙇже ꙁде кѹпъно ѵтро. наѩтъ дѣлателъ вноградѹ своемѹ. съвѣщавъ же съ дѣлателꙑ. по пѣнѧꙁѹ на день. посъла ѩ въ вногⷬ҇дъ сво М Мт 20.1 ЗI А СК Изч М З А СК Б Гр οἰκοδεσπότης Нвб домовит диал остар ОА ВА Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН АР РРОДД ДА домовитий остар ВА НГер